LIBREVILLE

DAKAR

MONROVIA

BRAZZAVILLE

OUAGADOUGOU

FREETOWN

POINTE-NOIRE

NIAMEY

ABIDJAN

DOUALA

LOME

LAGOS

YAOUNDE

COTONOU

ABUJA

NDJAMENA

AMERICA

CONAKRY

KINSHASA

ASIA

MALABO

ВАМАКО

EUROPE